Tender

BHE in EU Horizon 2020 FOLDOUT Research & Innovation Project

FOLDOUT is a 42-month project within the H2020 Programme funded by the European Commission, addressing topic SEC-16-BES-2017. FOLDOUT focus is on through foliage detection in the inner and outermost regions of the EU. Foliage penetration is an unsolved important part of border surveillance. By solving the problem of unreliable detections in such harsh environments border guards’ workloads are reduced, costs are reduced and, last but not least, lives can be saved.

Detecting people through dense foliage in extreme climates with only a penetration technology is prone to high fault rates. FOLDOUT will build a system that combines various sensors and technologies and intelligently fuses these into an effective and robust intelligent detection platform. Fusing several sensor signals increases the effectiveness of detection. Further, sensors will be influenced (i.e. detection parameters adapted) by events detected by other sensors in the vicinity. By integrating data, such as vehicle traffic, from outside the immediate border area pre-events can be detected and learned. The events will be analysed with machine learning tools to continuously increase the systems detection and tracking capability.

FOLDOUT will make the tasks of Border Guards simpler and faster by combining events from various sensors to give a complete situation threat assessment combined with suggested reaction scenarios. A two year pilot in Bulgaria and demonstrators in Greece, Finland and French Guiana FOLDOUT will provide fundamental enhancements in the domain of border surveillance and improved search & rescue scenarios.

FoldOut 2020

Link: www.foldout.eu
BHE POC: Mr. Istvan Vadasz, Project Manager
Mail: vadaszi@bhe-mw.eu


SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása (EXPORT_17) pályázati program keretében 420 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A kutatás témája: Műhold kommunikációs földi állomások adatátviteli rendszerét kiszolgáló moduláris felépítésű beágyazott intelligenciával rendelkező közép és nagy frekvenciás készülékcsoport és nagymegbízhatóságú tartalékolt rendszer konfigurációk kifejlesztése.

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. célkitűzése, hogy a fejlesztés során olyan innovatív és professzionális kommunikációs eszközcsoportot fejlesszen ki, amely rugalmasan és hatékonyan támogatja a műholdas kommunikáció földi állomásainak működését. A telekommunikációs, műsorszóró és mélyűri projektek során fellépő adatátviteli kihívások megoldása, valamint a földi állomások kialakítása kulcs fontosságú a vezeték nélküli kommunikáció ezen szegmensében.

A kommunikációs lánc számára nagy adatkapacitású, skálázható, a jelterjedési körülményekhez adaptív módon alkalmazkodó közép frekvenciás digitális adó és vevő egységeket tervezünk kifejleszteni. A rádiós interfész támogatásához pedig egy és több csatornás frekvencia konverter családot alakítunk ki, amely illeszkedik a különböző harmonizált sávok paramétereihez. A felhasználót a kész berendezések és rendszerek üzemeltetésében fejlett grafikus vezérlő szoftveres felület segíti majd. A rendszer szintű beépített intelligens megoldások, mint az önkalibráció és a tartalékolás (redundancia) vezérlés nagy mértékben megkönnyíti az üzemeltetést, és növeli a kommunikációs rendszer rendelkezésre állását. A műholdak pályakövetési és az ehhez szükséges antenna vezérléssel összefüggő feladatok támogatására speciális több csatornás frekvencia konverterek és ranging adó-vevő eszközök kutatását, valamint kísérleti implementációját tervezzük elvégezni.

A műholdas kommunikáció területén számos olyan vállalat ismert, amelyek a földi állomások egy-egy részfeladatára koncentrálva kínálnak rádiófrekvenciás eszközöket. A BHE a pályázati lehetőséggel élve ezzel szemben nem azt célozza meg, hogy kizárólag egy részfeladatra használható berendezést fejlesszen ki, hanem egy átgondoltan felépített termékpaletta révén támogassa a műholdas földi állomások rendszerintegrátorait a leggyakrabban használt harmonizált frekvenciasávokban történő adattovábbításban és az üzemeltetéssel összefüggő bonyolult háttérfeladatok elvégzésében.

A fejlesztésről bővebb információt a www.bhe-mw.eu oldalon olvashatnak.


KFI_16-1-2016-0254

NAGY MEGBÍZHATÓSÁGÚ, NEMZETI BIZTONSÁGI STRATÉGIAI MŰVELETET TÁMOGATÓ MIMO ADATRÁDIÓ RENDSZER KIFEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE HAZAI PLATFORMOKON

Kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
A projekt címe: "Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveletet támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon"
A támogatás összege: 441 498 496 Ft
A támogatás intenzitása: 50,29%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018. december 31.

A projekt rövid leírása:
A BHE BONN Hungary Elektronikai Kft., mint konzorciumvezető a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai ZRt. konzorciumi partnerével közösen vissza nem térítendő támogatást nyert a "Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16)" című felhívás keretében KFI_16-1-2016-0254 "Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveletet támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon" című projektjükkel, amelyet a konzorcium tagjai közösen valósítanak meg.

A projekt célja: Egy többcélú rádiós rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése, amely meghaladja a jelenleg használt eszközök adattovábbítási kapacitását, felhasználja az egyre elterjedtebb MIMO (Multiple Input Multiple Output) technológiát és a magas szintű digitális modulációs eljárásokat. Képes többek között a frekvencia spektrum hatékonyabb kihasználására, és a többcsatornás működésre a kijelölt frekvencia tartományon belül. A különböző adat interfészek képesek fogadni analóg és digitális adatfolyamatokat (pl. hangot, képet, nagyfelbontású videót). A rádiós interfészhez való illesztés előtt rejtjelezett adatfeldolgozást végez, az átvitelre jellemző bit hibaarány csökkentése érdekében a vételi oldali helyreállítást segítő javító szekvenciákkal egészíti ki a továbbítani kívánt adatkereteket, bitkeverést végez a csomagvesztési arány csökkentése érdekében. A hálózatmenedzsment feladatok: a decentralizált hálózatba (mesh) szervezett felhasználók közötti routing vezérelt direkt kommunikációs menedzsment, a passzív állapotból újonnan bekapcsolódó eszközök hálózatba illesztése, illetve a hálózatból távozó entitás menedzsment kezelési feladatok lebonyolítása.

A részfeladatok során vizsgáljuk és elemezzük a MIMO eljárásokat és kognitív hálózati protokollokat és alkalmazásaikat, amelyek a többutas hullámterjedés kihasználásával a hagyományos egyantennás eszközökhöz képest megnövelt adatátviteli kapacitás és jelentősen megnövelt adatkapcsolati megbízhatóságot biztosít. A fejlesztés során szoftverrádió megoldást kívánunk készíteni, amely univerzális hardver platformot kínál a különféle jelenlegi és jövőbeni igényeknek. A fejlett beágyazott szoftverfunkciók alkalmassá teszik az eszközöket speciális modulációs, kódolási, titkosítási, kognitív algoritmusok, hálózati és adatkezelési eljárások, hálózat konfigurációs feladatok elvégzésére. A készülékfejlesztésen túl több elemből álló, hálózatszintű menedzsment, kommunikációs és adatátviteli feladatok szimulációját, optimalizációját és tesztelését végezzük.


  

A kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Kizárólag magas iontartalmú folyadékban oldódni képes, 3D nyomtatásra alkalmas, DNS kódrendszerrel ellátott polimer és az erre alapozott üzletileg hasznosítható UAV-UUV drón hibrid prototípus fejlesztése
A szerződött támogatás összege: Az öt tagú konzorcium (a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft, a Szegedi Tudományegyetem, a G.A.N. Energetikai és Technológiai Kft, az MTA SZTAKI, az MTA Szegedi Biológiai Központ) összességében 494,4 millió Forint támogatást nyert el.
A támogatás mértéke (%-ban): 68,92%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31
A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00028
Támogató alap: A kutatásfejlesztési projekt a GINOP Tudásgazdaság fejlesztése prioritási tengely ERFA finanszírozási alap ERFA 5. cikk (1) b)-vel összhangban kapott fejlesztési támogatást a Nemzetgazdasági Minisztériumtól

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés eredményeként a létrehozott prototípus alkalmas lesz repülő üzemmódban, a légtérben, nagyobb távolságok megtételére. A kifejlesztésre kerülő UUV eszközhordozó feladatok ellátására, irányított vízre szállásra, majd a hordozott megfigyelő eszköz feladatainak elősegítésére, környezetének monitorozására és a dokumentált eredmények rögzítésére is képes lesz.


Milliméteres Hullámú Kognitív Radar UAV Ütközésvédelméhez

Kognitív módszerek bevezetése a járművek ütközés-védelmének erősítésére

A Projekt rövid megnevezése: Kognitív módszerek bevezetése a járművek ütközés-védelmébe.
Projekt azonosító: KMR_12-1-2012-0008
Témavezető: Dr. Simonyi Ernő
A konzorcium részére megítélt támogatás összege: 562.000 eFt
A támogatás mértéke: 66,41%
Futamidő: 2013. április 1. - 2015. szeptember 30.
Konzorciumvezető: BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.

A projekt rövid leírása
A projekt egy termék, egy UAV (Unmanned Airborne Vehicle) eszközre telepíthető kognitív radar rendszer, önálló ütközés-védelemmel támogatott, sikeres terepi próbáit valósítja meg. A kutatás-fejlesztés az EU frekvencia szabályozása által a járműves ütközés-védelemre felszabadított új milliméteres sávok UWB SRR (Ultra Wide Band Short Range Radar) technológiájának hazai bevezetésére épül. Ez idehaza is megteremtheti a 40-110 GHz frekvenciasávú mikrohullámú, illetve távközlési kutatások beindítási lehetőségeit. A projekt keretében az eredményeink rendszerszintű integrálásával, már az UAV roadmap tervezetek 2015-2017-es határidői előtt, a fizikailag rendelkezésre álló UAV eszközökkel ütközés-védelmi tereppróbák tarthatóak. A projekt kutatás-fejlesztési eredményei hozzájárulhatnak az SRR ütközés-védelem 2018-ig kiterjesztett EU-s járműipari migrációjához is.

A nemzetközi szintű kutatási eredményeink alkalmas beépítésével több régi technológia generáció-váltását meg lehet valósítani. A projekt blokksémájából látható, hogy több előre és visszacsatolt szabályozási hurok együttesen írja le a teljes UAV fedélzeti rendszert. Az időkódolt neurális hullámforma-feldolgozás és a multi-spektrális radar képfeldolgozás kognitív belső hurkot valósíthat meg a radar adó-vevő automatizálására. Meghatározó szerepet kapnak a nem paraméteres sztochasztikus becslési és döntési folyamat-szabályozások, amelyekhez a jelenlegi megvalósításoknál jóval kifinomultabb azonosító, követő és döntési algoritmusok tartoznak. A milliméteres szenzorok új generációjával, valamint a különleges UWB MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) antenna elrendezések csatorna kialakításával az UAV kötelékrepülés kooperatív kommunikációja és ad-hoc hálózatkezelési eljárása is támogatható lehet. Mindez nem független az új, milliméteres hullámsávú ITS (Intelligent Transport Systems) kommunikációs-radar távközlés megalapozásától, amellyel a dinamikus hálózati csoport-konfigurálási feladatok is kezelhetőkké válhatnak.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A04. Sztochasztikus jelfeldolgozási kutatások kognitív radarhoz 04BMESTSP.pdf file (126 oldal) Szakmai könyvtár, Alapkutatás, első munkaszakasz
A09. FTP: ftp.mfa.kfki.hu LIBRARY

BHELIBR5Hyrs.pdf file
(2831 oldal kereső)

Szakmai könyvtár; Első öt félév irodalmai, 8924110 bytes
A10. Projekt tervezés (35 oldal)  és Kickoff Meetings (65 oldal) 10BHERAJT.pdf file (100 oldal) Szakmai könyvtár; Az első félév tervezése, első munkaszakasz
A11. Nem-paraméteres Regressziós Kutatások 11BMEKOGN.pdf file (100 oldal) Szakmai könyvtár; Második munkaszakaszra, Alapkutatás
A18. Kognitív Radar-Hurok Becslési és Követési Algoritmusok 18BMEKOGN.pdf file (130 oldal) Szakmai könyvtár; Harmadik munkaszakasz, Alapkutatás
A19. FTP: ftp.mfa.kfki.hu MAP

000HELIBR5halfyearsppMAP.pdf file
(5 oldal kereső)

Szakmai könyvtár; Első öt félév könyvtár térképei, 729065 bytes

 

 

AttachmentSize
000bhelibrcompletev3.1.pdf13.5 MB