SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag) konzorcium keretében támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati felhíváson. A „Rádióengedély nélkül működtethető rádió távirányítású eszközök és rádió berendezések sugárzása detektálására, valamint a sugárzás helyének meghatározására szolgáló iránymérő rendszer fejlesztése” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00187 azonosító számú támogatási kérelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt összköltsége 1.394.673.720, – Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 843.589.982, – Ft.

A projekt keretein belül a rádiófrekvenciás spektrumban működő, jeldetektálást, osztályozást és iránymérési feladatot végrehajtó eszközt fejlesztettünk ki, mely alkalmas mind az engedély nélkül használható kézirádiók-, mind a dróndetektálási feladatok végrehajtására. Drónok esetében képes mind a drónokra telepített kamera, mind a drón vezérlésére hasznát távirányító RF jelének detektálására, valamint a jelforrás irányának meghatározására is. A berendezés tesztelése során született eredmények alapján kijelenthetjük, hogy az UAV iránymérő rendszerünk alkalmas kritikus infrastruktúrák védelmére és ilyen objektumok elleni támadások előrejelzésére. A mérési eredmények tekintetében a rendszer akár 6 km-es távolságban, a mai korra jellemző drón kommunikációkat képes detektálni, valamint 5,6 km-en klasszifikálni. Emellett az UAV távirányítójának jelét közel 1,5km távolságból képes detektálni EMC szennyezett környezetben, mindössze 2,5 m magasan elhelyezett antennával. Az úgynevezett drón kommunikációs mintákat folyamatosan bővítjük a piacra lépő új drónok megjelenésével és ezeket mesterséges intelligencia segítségével használjuk fel a klasszifikációhoz. A termék önálló, standalone módon, illetve integrált módon egyéb drón detektáló eszközökkel és eljárásokkal együtt is alkalmazható.

További információ kérhető:

BHE Kft.
Telefon: +36 (1) 233-2138
Honlap: www.bhe-mw.eu


Kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Kereskedelmi célú műholdfedélzeti Föld-Hold kommunikációs transzponder (prototípus és mérnöki modell) kifejlesztése

A Projekt tartalmának bemutatása:

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. Magyarország egyik vezető mikrohullámú és nagyfrekvenciás telekommunikációs eszközöket fejlesztő, gyártó cége. Ezen felül egyben az ország legnagyobb űrtechnológiával foglalkozó cége. A projekt keretén belül a megjelenő piaci igényeket betölteni képes műholdfedélzeti kommunikációs rendszer prototípus és mérnöki modellje fog megvalósulni. Ehhez a megfelelő technológiai fejlesztések, alkatrészbeszerzések, gyártási és tesztelési folyamatok, validációs és kvalifikációs folyamatok kellenek. Ennek eredményeképpen a berendezés képes lesz egy Hold köré tervezett műholdon ellátni a kritikus, Föld-Hold közötti kommunikációt. Ezzel a BHE, és Magyarország is olyan tudásra és reputációra tud szert tenni, ami a jövőre és a területre nézve felbecsülhetetlen.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: NFFKÜ/KKM/2022/1/1
Kapcsolattartó: Solymosi János

Projekt múltbéli státusz:

 • 2022.05: A pályázat beadása után a BHE az elvégzendő munka első lépéseként összegezte az kutatási eredményeket és az előszerződött céggel megkezdte a kívánt specifikációk elemzését.
 • 2022.06:  Többszöri egyeztetés és iteráció után a specifikáció véglegesítésre került, megkezdődött a blokkvázlat szintű rendszertechnikai tervezése a transzpondernek.
 • 2022.07: Rendszertervek véglegesítésre és elfogadásra kerültek, megkezdődhetett a prototípus modell kapcsolási rajzainak tervezése mindhárom egységen (SDR, Converter, HPA)
 • 2022.08: Kapcsolási rajzok, NYÁK-tervek és mechanikus tervek megtervezésre és elfogadásra kerültek. Megkezdődött a prototípus modell legyártása.
 • 2022.09: A prototípus modell gyártási fázis alatt. NYÁK-ok egy része beérkezett. Beültetési munkák előkészítése folyamatban
 • 2022.10: A prototípus modell NYÁK és mechanikai gyártása befejeződött, megkezdődött a NYÁK-ok beültetése az elektronikus alkatrészekkel.
 • 2022.11: A prototípus modell gyártása befejeződött. A beültetett NYÁK-oknak a mechanikába való integrálása is elkészült, mint következő munkafázis.
 • 2022.12: A prototípus modell tesztelése megtörtént, a kívánt főbb funkciókat / specifikációt teljesíti a prototípus, így megkezdődhet a mérnöki modell tervezése
 • 2023.01: A mérnöki modell tervezése folyamatban. A mérnöki modellhez szükséges alkatrészbeszerzés folyamatban. Bizonyos specifikus tesztek (termál-vákuum, sugárzás) előkészítése folyamatban
 • 2023.02: A mérnöki modell kapcsolási rajzának tervezése folyamatban. Alkatrészlista véglegesítés folyamatban.
 • 2023.03: A mérnöki modell kapcsolási rajzai elkészültek, a NYÁK-jainak tervezése folyamatban. Alkatrészlista véglegesítés befejezve. Alkatrészbeszerzés véglegesítése folyamatban.
 • 2023.04: A mérnöki modell NYÁK-jainak tervezése folyamatban. Alkatrészbeszerzés véglegesítve. Speciális anyag NYÁK-okra történő felvitelének tesztelése elkészült.
 • 2023.05: Folyamatos egyeztetés az alkatrészbeszállítókkal az elérhetőséggel kapcsolatban. Alternatív tervek kidolgozása a kockázatcsökkentés érdekében. Kapcsolási rajz és NYÁK tervek átdolgozása. Szimulációk új alkatrészlehetőségek miatt.
 • 2023.06: Kapcsolási rajzok és NYÁK tervek készítése folyamatban. Alkatrészlista véglegesítése folyamatban. Dokumentációírás folyamatban a CDR mérföldkőre.
 • 2023.07: Alkatrészlista véglegesítve. Kapcsolási rajzok véglegesítve. Dokumentációírás folyamatban a CDR mérföldkőre.
 • 2023.08: NYÁK-tervek véglegesítve. Dokumentációk véglegesítve. CDR mérföldkő megtartása hamarosan.
 • 2023.09: CDR mérföldkő sikeresen teljesítve. Mérnöki modell elemei gyártásának megkezdése.
 • 2023.10: Mérnöki modell gyártása befejezve. TRR mérföldkő előkészítése.
 • 2023.11: TRR mérföldkő sikeresen teljesítve. Kvalifikációs tesztek megkezdése.
 • 2023.12: Kvalifikációs tesztek befejezése. QR mérföldkő sikeresen teljesítve. Mérnöki modellek tisztatéri előkészítése után leszállításra kerültek a partnernek, ahol azokat megvizsgálták és elfogadták, így a projekt sikeresen lezárult.

Kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. space tesztelési és nagypontosságú high tech gyártási hátterének eszközfejlesztése
A szerződött támogatás összege: 70.355.450, – Ft visszatérítendő támogatás
A támogatás mértéke: 70 %

A Projekt tartalmának bemutatása:

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. Magyarország egyik vezető mikrohullámú és nagyfrekvenciás telekommunikációs eszközöket fejlesztő, gyártó cége. Ezen felül egyben az ország legnagyobb űrtechnológiával foglalkozó cége. A projekt keretén belül eszközbeszerzés, valamint tanácsadási szolgáltatások igénybevétele valósul meg.  Az Európai Űrkutatási Hivatal (ESA) és a szakmában nagy nevű Thales Alenia Space France megbízásából Európában egyedüliként a BHE Kft. 40 GHz feletti tartományban működő műholdvétel célját szolgáló erősítőt és vevőkeverőt fejleszt. A BHE jelenleg csak 40 GHz-ig működő hálózatanalizátorral rendelkezik, s megfelelő műszer hiányában nehézkesek az ESA által megrendelt fejlesztések. Mindkét termék egyedi high-end, csúcsminőségű fejlesztési termék, melynek fejlesztéséhez minőségi műszerek szükségesek, mint ahogy a jelen pályázatban igényelt eszközök – Mikrohullámú Vector Network Analizátor (mikrohullámú hálózatanalizátor, CMX 600 V vertikális megmunkálóközpont.) A projekt eredményeképpen bővül a vállalat műszerparkja, méghozzá egy a továbblépéshez szükséges kulcsfontosságú mikrohullámú műszertípussal, és egy másik kulcs fontosságú nagy pontosságú megmunkálógéppel.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.01.
Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-01546


SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag) konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati felhívásra. A „Rádióengedély nélkül működtethető rádió távirányítású eszközök és rádió berendezések sugárzása detektálására, valamint a sugárzás helyének meghatározására szolgáló iránymérő rendszer fejlesztése” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00187 azonosító számú támogatási kérelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt összköltsége 1.394.673.720, – Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 843.589.982, – Ft.

Célunk a rádiófrekvenciás spektrumban működő, jeldetektálást, osztályozást és iránymérési feladatot végrehajtó eszköz kifejlesztése, mely alkalmas mind az engedély nélkül használható kézirádiók-, mind a dróndetektálási feladatok végrehajtására. Drónok esetében képes lesz mind a drónokra telepített kamera, mind a drón vezérlésére hasznát távirányító RF jelének detektálására, valamint a jelforrás irányának meghatározására is. Mivel a drónok előre beprogramozott üzemmódban is működhetnek (tehát rádiós csendben mozoghatnak), szükség lehet további szenzor alkalmazására. A radar alapú detektálás aktív megvilágítást alkalmaz, amely képes a repülő tárgyakról visszaverődő rádióhullám kiértékelésével azok pozícióját, mozgási irányát és egyéb paramétereit is meghatározni. A drónoknál használt propellerek által keltett mikro-Doppler hatás segítségével pedig képes szétválasztani a potenciális céltárgyakat az egyéb objektumoktól (pl. madaraktól). A rádiófrekvenciás detektáló, iránymérő és radar eszközök együttes alkalmazása egyrészről növeli a drónok detektálásának hatékonyságát, másrészről az egyes riasztási eseményekhez valószínűségi szintet is hozzá lehet rendelni. Az általunk fejlesztendő eszközök alkalmasak mind a kooperatív, mind a non-kooperatív drónok detektálására. Célunk olyan rendszer előállítása, amely költséghatékonyság mellett biztosít megfelelő felderítési pontosságot, valamint igény szerint flexibilisen skálázható.

További információ kérhető:

BHE Kft.
Telefon: +36 (1) 233-2138
Honlap: www.bhe-mw.eu


Kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag)

Projekt címe: Rádióengedély nélkül működtethető rádió távirányítású eszközök és rádió berendezések sugárzása detektálására, valamint a sugárzás helyének meghatározására szolgáló iránymérő rendszer fejlesztése
A támogatás összege: 843 589 982,- Ft
A támogatás mértéke: 60,486547%

A Projekt tartalmának bemutatása:
A rádióengedély nélkül használható frekvenciasávokban működő különféle vezeték nélküli átvitelt használó eszközök, pl. a Személyi Mobil Rádió (Personal Mobile Radio, PMR, vagy „walkie-talkie” rádiók), vagy a Személyzet Nélküli Légi Jármű (Unmanned Aerial Vehicle, UAV, vagy „drón”) alkalmazása nem kötődik engedélyhez, vagy regisztrációhoz. Ezért a rosszhiszemű felhasználók, bűnözők is használják ezen megoldásokat (pl. határon átnyúló csempészet, tárgyak bejuttatása védett objektumokba, vagy ezen objektumok képi dokumentálása, stb. esetén). Megfelelő detektáló eszköz hiányában a védelemi feladattal megbízott szervek nem-, vagy csak túl későn szereznek tudomást az illegális cselekményről, így nincs módjuk a szükséges intézkedések megtételére. Így a hatóságoknak utólag már csak matematikai esélye van az elkövetők kézrekerítésében. Célunk a rádiófrekvenciás spektrumban működő, jeldetektálást, osztályozást és iránymérési feladatot végrehajtó eszköz kifejlesztése, mely alkalmas mind az engedély nélkül használható kézirádiók-, mind a dróndetektálási feladatok végrehajtására. Drónok esetében képes lesz mind a drónokra telepített kamera, mind a drón vezérlésére hasznát távirányító RF jelének detektálására, valamint a jelforrás irányának meghatározására is. Mivel a drónok előre beprogramozott üzemmódban is működhetnek (tehát rádiós csendben mozoghatnak), szükség lehet további szenzor alkalmazására. A radar alapú detektálás aktív megvilágítást alkalmaz, amely képes a repülő tárgyakról visszaverődő rádióhullám kiértékelésével azok pozícióját, mozgási irányát és egyéb paramétereit is meghatározni. A drónoknál használt propellerek által keltett mikro-Doppler hatás segítségével pedig képes szétválasztani a potenciális céltárgyakat az egyéb objektumoktól (pl. madaraktól). A rádiófrekvenciás detektáló, iránymérő és radar eszközök együttes alkalmazása egyrészről növeli a drónok detektálásának hatékonyságát, másrészről az egyes riasztási eseményekhez valószínűségi szintet is hozzá lehet rendelni. A létező, engedély nélkül használható eszközök detektálására és mérésére szolgáló megoldások (pl. Blighter – AUDS, Aaronia – AARTOS DDS, DJI Aeroscope) különböző műszaki, technológiai módszereket és algoritmusokat alkalmaznak. Az általunk fejlesztendő eszközök alkalmasak mind a kooperatív, mind a non-kooperatív drónok detektálására. Célunk olyan rendszer előállítása, amely költséghatékonyság mellett biztosít megfelelő felderítési pontosságot, valamint igény szerint flexibilisen skálázható. Bizonyos környezetben minden támadó eszközt detektálni kell (pl. erőművi alkalmazások). Máshol fontos a költséghatékonyság is (pl. büntetés-végrehajtási intézmények). Rendvédelmi felhasználók esetében elvárás lehet az is, hogy ugyanazon hardver különböző célszoftverek felhasználásával alkalmazható legyen mind kézi rádiók detektálására és iránymérésére, mind a dróndetektálási feladatok végrehajtására is. A piacon jelenleg elérhető megoldások csak az egyik funkció betöltésére alkalmasak. Számítunk megrendelőkre mind a kormányzati-, mind a magánszektor részéről hazai, és nemzetközi viszonylatban is. Ügyfeleink lehetnek a rendvédelmi szervek (Homeland Security körébe tartozó szervek), katonai – honvédelmi szervek, az energiaszektor szereplői (erőművek, energiaelosztó hálózatok), a légiforgalmi szereplők (repterek), valamint más, időszaki rendezvények szervezői is. A fejlesztést a felhasználói igényeket figyelembe véve BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. (BHE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) által alkotott konzorcium fogja végrehajtani. A Céljaink eléréséhez elméleti háttérkutatást végzünk, összegyűjtjük és rendszerezzük a szakirodalmat, majd elkészítjük a megvalósítandó eszközök műszaki specifikációját. Elvégezzük technológiai fejlesztést, elkészítjük az eszközök prototípusát, ezeket laboratóriumi, majd releváns környezetbeli tesztelésnek vetjük alá. Végül terepi demonstrációkat tartunk, és megtesszük a piacra vezetéshez szükséges lépéseket.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00187


BHE in EU Horizon 2020 FOLDOUT Research & Innovation Project


FOLDOUT is a 42-month project within the H2020 Programme funded by the European Commission, addressing topic SEC-16-BES-2017. FOLDOUT focus is on through foliage detection in the inner and outermost regions of the EU. Foliage penetration is an unsolved important part of border surveillance. By solving the problem of unreliable detections in such harsh environments border guards’ workloads are reduced, costs are reduced and, last but not least, lives can be saved.

Detecting people through dense foliage in extreme climates with only a penetration technology is prone to high fault rates. FOLDOUT will build a system that combines various sensors and technologies and intelligently fuses these into an effective and robust intelligent detection platform. Fusing several sensor signals increases the effectiveness of detection. Further, sensors will be influenced (i.e. detection parameters adapted) by events detected by other sensors in the vicinity. By integrating data, such as vehicle traffic, from outside the immediate border area pre-events can be detected and learned. The events will be analysed with machine learning tools to continuously increase the systems detection and tracking capability.

FOLDOUT will make the tasks of Border Guards simpler and faster by combining events from various sensors to give a complete situation threat assessment combined with suggested reaction scenarios. A two year pilot in Bulgaria and demonstrators in Greece, Finland and French Guiana FOLDOUT will provide fundamental enhancements in the domain of border surveillance and improved search & rescue scenarios.

Link: www.foldout.eu
BHE POC: Mr. Gyula Mikó, Project Manager
Mail: mikogy@bhe-mw.eu


ZÁRÓKÖZLEMÉNY 2020.03.23.

A BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása (EXPORT_17) pályázati program keretében 420 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A kutatás témája: Műhold kommunikációs földi állomások adatátviteli rendszerét kiszolgáló moduláris felépítésű beágyazott intelligenciával rendelkező közép és nagy frekvenciás készülékcsoport és nagymegbízhatóságú tartalékolt rendszer konfigurációk kifejlesztése.

A pályázati program keretében kifejlesztettük a moduláris felépítésű frekvencia konverter családjának (BMCD, BMCU), adóegység családjának (BUMT), valamint univerzális jelfeldolgozó családjának (BULI) legújabb típusait.

A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottunk az általunk feltérképezett piaci igényekre, ennek megfelelően széles frekvenciatartományban üzemelő, digitálisan hangolható professzionális szintézer modult építettünk. Szinténi a piaci igényekre tekintettel került megvalósításra az analóg fázistoló áramkör, ami biztosítja a csatornák fázis-együttfutását az elérhető legkedvezőbb fáziszajtényező mellett, ami az űrtávközlés földi szegmensének koherens vétele szempontjából nélkülözhetetlen. Az így kialakított rendszer biztosítja a modern szoftverrádiós jelfeldolgozó rendszerek által megkívánt paramétereket.

A fejlesztés technikai újításai mellett hangsúlyos szerepet kaptak az üzemeltethetőségi szempontok is, így beépített öntesztelő funkció, autokalibrációs algoritmus, valamint szoftveres management interfész került kialakításra. A nagy megbízhatóságú adatátvitel biztosítása érdekében a modulárisan felépíthető rendszert a megrendelői igényeknek megfelelő redundanciával tudjuk kialakítani.

A rendszer tervezése, majd a megvalósítást követő validálás során kiemelt figyelmet fordítottunk a vonatkozó szabványok teljesítésén túlmenően a várható még szigorúbb megrendelői igények kielégítésére is, amely hagyományosan a BHE versenyelőnyének egyik záloga.

A pályázati program keretében a Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködésben a monopulse tracking eljárás alkalmazhatóságára vonatkozó implementációs kutatást végeztünk, mely a BHE termékportfóliójának továbbfejlesztését hivatott biztosítani.

A fejlesztésről bővebb információt a www.bhe-mw.eu oldalon olvashatnak.


KFI_16-1-2016-0254

NAGY MEGBÍZHATÓSÁGÚ, NEMZETI BIZTONSÁGI STRATÉGIAI MŰVELETET TÁMOGATÓ MIMO ADATRÁDIÓ RENDSZER KIFEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE HAZAI PLATFORMOKON

Kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
A projekt címe: “Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveletet támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon”
A támogatás összege: 441 498 496 Ft
A támogatás intenzitása: 50,29%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018. december 31.

A projekt rövid leírása:
A BHE BONN Hungary Elektronikai Kft., mint konzorciumvezető a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai ZRt. konzorciumi partnerével közösen vissza nem térítendő támogatást nyert a “Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16)” című felhívás keretében KFI_16-1-2016-0254 “Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveletet támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon” című projektjükkel, amelyet a konzorcium tagjai közösen valósítanak meg.

A projekt célja: Egy többcélú rádiós rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése, amely meghaladja a jelenleg használt eszközök adattovábbítási kapacitását, felhasználja az egyre elterjedtebb MIMO (Multiple Input Multiple Output) technológiát és a magas szintű digitális modulációs eljárásokat. Képes többek között a frekvencia spektrum hatékonyabb kihasználására, és a többcsatornás működésre a kijelölt frekvencia tartományon belül. A különböző adat interfészek képesek fogadni analóg és digitális adatfolyamatokat (pl. hangot, képet, nagyfelbontású videót). A rádiós interfészhez való illesztés előtt rejtjelezett adatfeldolgozást végez, az átvitelre jellemző bit hibaarány csökkentése érdekében a vételi oldali helyreállítást segítő javító szekvenciákkal egészíti ki a továbbítani kívánt adatkereteket, bitkeverést végez a csomagvesztési arány csökkentése érdekében. A hálózatmenedzsment feladatok: a decentralizált hálózatba (mesh) szervezett felhasználók közötti routing vezérelt direkt kommunikációs menedzsment, a passzív állapotból újonnan bekapcsolódó eszközök hálózatba illesztése, illetve a hálózatból távozó entitás menedzsment kezelési feladatok lebonyolítása.

A részfeladatok során vizsgáljuk és elemezzük a MIMO eljárásokat és kognitív hálózati protokollokat és alkalmazásaikat, amelyek a többutas hullámterjedés kihasználásával a hagyományos egyantennás eszközökhöz képest megnövelt adatátviteli kapacitás és jelentősen megnövelt adatkapcsolati megbízhatóságot biztosít. A fejlesztés során szoftverrádió megoldást kívánunk készíteni, amely univerzális hardver platformot kínál a különféle jelenlegi és jövőbeni igényeknek. A fejlett beágyazott szoftverfunkciók alkalmassá teszik az eszközöket speciális modulációs, kódolási, titkosítási, kognitív algoritmusok, hálózati és adatkezelési eljárások, hálózat konfigurációs feladatok elvégzésére. A készülékfejlesztésen túl több elemből álló, hálózatszintű menedzsment, kommunikációs és adatátviteli feladatok szimulációját, optimalizációját és tesztelését végezzük.


A kedvezményezett neve: BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Kizárólag magas iontartalmú folyadékban oldódni képes, 3D nyomtatásra alkalmas, DNS kódrendszerrel ellátott polimer és az erre alapozott üzletileg hasznosítható UAV-UUV drón hibrid prototípus fejlesztése
A szerződött támogatás összege: Az öt tagú konzorcium (a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft, a Szegedi Tudományegyetem, a G.A.N. Energetikai és Technológiai Kft, az MTA SZTAKI, az MTA Szegedi Biológiai Központ) összességében 494,4 millió Forint támogatást nyert el.
A támogatás mértéke (%-ban): 68,92%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31
A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00028
Támogató alap: A kutatásfejlesztési projekt a GINOP Tudásgazdaság fejlesztése prioritási tengely ERFA finanszírozási alap ERFA 5. cikk (1) b)-vel összhangban kapott fejlesztési támogatást a Nemzetgazdasági Minisztériumtól

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés eredményeként a létrehozott prototípus alkalmas lesz repülő üzemmódban, a légtérben, nagyobb távolságok megtételére. A kifejlesztésre kerülő UUV eszközhordozó feladatok ellátására, irányított vízre szállásra, majd a hordozott megfigyelő eszköz feladatainak elősegítésére, környezetének monitorozására és a dokumentált eredmények rögzítésére is képes lesz.


Milliméteres Hullámú Kognitív Radar UAV Ütközésvédelméhez

Kognitív módszerek bevezetése a járművek ütközés-védelmének erősítésére

A Projekt rövid megnevezése: Kognitív módszerek bevezetése a járművek ütközés-védelmébe.
Projekt azonosító: KMR_12-1-2012-0008
Témavezető: Dr. Simonyi Ernő
A konzorcium részére megítélt támogatás összege: 562.000 eFt
A támogatás mértéke: 66,41%
Futamidő: 2013. április 1. – 2015. szeptember 30.
Konzorciumvezető: BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.

A projekt rövid leírása
A projekt egy termék, egy UAV (Unmanned Airborne Vehicle) eszközre telepíthető kognitív radar rendszer, önálló ütközés-védelemmel támogatott, sikeres terepi próbáit valósítja meg. A kutatás-fejlesztés az EU frekvencia szabályozása által a járműves ütközés-védelemre felszabadított új milliméteres sávok UWB SRR (Ultra Wide Band Short Range Radar) technológiájának hazai bevezetésére épül. Ez idehaza is megteremtheti a 40-110 GHz frekvenciasávú mikrohullámú, illetve távközlési kutatások beindítási lehetőségeit. A projekt keretében az eredményeink rendszerszintű integrálásával, már az UAV roadmap tervezetek 2015-2017-es határidői előtt, a fizikailag rendelkezésre álló UAV eszközökkel ütközés-védelmi tereppróbák tarthatóak. A projekt kutatás-fejlesztési eredményei hozzájárulhatnak az SRR ütközés-védelem 2018-ig kiterjesztett EU-s járműipari migrációjához is.

A nemzetközi szintű kutatási eredményeink alkalmas beépítésével több régi technológia generáció-váltását meg lehet valósítani. A projekt blokksémájából látható, hogy több előre és visszacsatolt szabályozási hurok együttesen írja le a teljes UAV fedélzeti rendszert. Az időkódolt neurális hullámforma-feldolgozás és a multi-spektrális radar képfeldolgozás kognitív belső hurkot valósíthat meg a radar adó-vevő automatizálására. Meghatározó szerepet kapnak a nem paraméteres sztochasztikus becslési és döntési folyamat-szabályozások, amelyekhez a jelenlegi megvalósításoknál jóval kifinomultabb azonosító, követő és döntési algoritmusok tartoznak. A milliméteres szenzorok új generációjával, valamint a különleges UWB MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) antenna elrendezések csatorna kialakításával az UAV kötelékrepülés kooperatív kommunikációja és ad-hoc hálózatkezelési eljárása is támogatható lehet. Mindez nem független az új, milliméteres hullámsávú ITS (Intelligent Transport Systems) kommunikációs-radar távközlés megalapozásától, amellyel a dinamikus hálózati csoport-konfigurálási feladatok is kezelhetőkké válhatnak.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A04.Sztochasztikus jelfeldolgozási kutatások kognitív radarhoz04BMESTSP.pdf file (126 oldal)Szakmai könyvtár, Alapkutatás, első munkaszakasz
A09.FTP: ftp.mfa.kfki.hu LIBRARYBHELIBR5Hyrs.pdf file
(2831 oldal kereső)
Szakmai könyvtár; Első öt félév irodalmai, 8924110 bytes
A10.Projekt tervezés (35 oldal)  és Kickoff Meetings (65 oldal)10BHERAJT.pdf file (100 oldal)Szakmai könyvtár; Az első félév tervezése, első munkaszakasz
A11.Nem-paraméteres Regressziós Kutatások11BMEKOGN.pdf file (100 oldal)Szakmai könyvtár; Második munkaszakaszra, Alapkutatás
A18.Kognitív Radar-Hurok Becslési és Követési Algoritmusok18BMEKOGN.pdf file (130 oldal)Szakmai könyvtár; Harmadik munkaszakasz, Alapkutatás
A19.FTP: ftp.mfa.kfki.hu MAP000HELIBR5halfyearsppMAP.pdf file
(5 oldal kereső)
Szakmai könyvtár; Első öt félév könyvtár térképei, 729065 bytes